TRANSPORT CERTIFICAT ISO

1 Transport de la mostra UTILITZANT MEDIS DEDICATS NOMÉS AL TRANSPORT DE MOSTRES BIOLÒGIQUES, CERTIFICAT ISO. LA MOSTRA HA D’ARRIBAR AL LABORATORI DURANT LES 36 HORES SEGÜENTS AL NAIXEMENT DEL NEN, EN COMPLIMENT DE LES NORMES PER A L’EXTRACCIÓ, PROCESSAMENT I ÚS DE CÈL·LULES ESTAMINALS HEMATOPOÈTIQUES.

 

2 ISF té un sistema propi, certificat ISO, per a la recollida i transport de les mostres de sang de cordó umbilical, sense comptar amb empreses de transport convencionals.

 

3 La mostra es recull durant les hores posteriors al part a l’hospital on s’hagi produït, qualsevol dia de l’any, inclosos festius, i en qualsevol zona del territori.

 

4 ISF segueix les directrius de l’Istituto Superiore Sanità italià que regulen el transport de sang i hemoderivats, així com les normes d’extracció, manipulació i ús clínic de les cèl·lules estaminals hematopoètiques , R.P no. 1770/2003 italià, i R.D. 1301/2006 del Ministerio de Sanidad y Consumo Español.

 

5 El transport s’efectua a una temperatura controlada de +2º/+8º, UN3373 IATA650


LaboratorioCdweb _ Web Agency