Qualitat i seguretat

Qualità

El laboratori d’ISF s’ha dissenyat i construït segons els estàndards previstos per la normativa GMP (Good Manufacturing Practices) i es troba en procés d’acreditació FACT-NETCORD

 

La Direcció científica està al càrrec d’hematòlegs amb experiència provada en el sector. Les mostres biològiques processades en el Cell Factory es preparen i segellen en un ambient controlat Classe A i, a continuació, es transfereixen a l’àrea de congelació a través d’un pas estèril (pass box). Les mostres es congelen mitjançant un dispositiu certificat, instal·lat i gestionat segons les normes GMP.

L’ultra congelador està dotat de bacteris d’emergència (UPS) de forma que es pugui realitzar la congelació fins i tot en el cas de fallida del subministrament elèctric.

Un cop congelades, les mostres es col·loquen en contenidors especials per a la crioconservació mitjançant vapor de nitrogen líquid, i estan certificats, instal·lats i gestionats segons les normes GMP.

L’accés a l’àrea de conservació requereix d’una targeta identificativa i cap persona aliena a l’organització pot accedir al laboratori.

Cdweb _ Web Agency