Professionalitat i competència

Un equip d'experts mèdics i biòlegs que provenen de les millors institucions i universitats mèdiques italianes realitzen el processament i congelació de les mostres de sang del cordó.


L’equip ISF

BIÒLEGS: Experts en el sector de la crioconservació i en la investigació de les cèl·lules estaminals

DIRECTOR MÈDIC: Avalua la idoneïtat de la mostra, verifica les anàlisis i els antecedents familiars. Segueix els protocols sanitaris i científics.

DIRECTOR CIENTÍFIC:Responsable de l’acreditació Fact-Netcord. Analitza els nous protocols d’experimentació i investigació.

El Director Científic

Dott. OTTAVIO ZIINO, Pediatra Onco-hematòleg.
curriculum Direttore scientifico Curriculum VitaeQualitat i seguretat

Qualità

El laboratori ISF s’ha dissenyat i construït segons els estàndards previstos per la normativa GMP (Good Manufacturing Practices) i es troba en procés d’acreditació FACT-NETCORD.

 

La direcció científica està a càrrec d’hematòlegs amb experiència provada en el sector.

 

Les mostres biològiques processades a Cell Factory es preparen i segellen en ambients controlats Classe A i es transfereixen a continuació a l’àrea de congelació a través d’un pas estèril (pass box). Les mostres es congelen mitjançant un dispositiu certificat, instal·lat i gestionat segons les normes GMP (Bones pràctiques de fabricació).

 

L’ultracongelador està dotat de bacteris d’emergència (UPS) de forma que es pugui dur a terme la congelació, fins i tot en cas de fallada del subministrament elèctric. Un cop congelades, les mostres es col·loquen en contenidors especials per a la crioconservació mitjançant vapor de nitrogen líquid, certificats, instal·lats i gestionats segons les normes GMP.
L’accés a l’àrea de conservació requereix d’una targeta identificativa i cap persona aliena a l’organització pot accedir al laboratori.

 
Nom i Cognoms
Telèfon
Email
Data prescrita del part
Missatge


Laboratorio

 

 

 

 

 

 

 Cdweb _ Web Agency