CRITERIS D’EXCLUSIÓ PER L’EXTRACCIÓ DE SANG DE CORDÓ


a) Si la gestació és inferior a 34 setmanes

b) Si la mare presenta temperatura superior a 38ºC en el moment del part

c) Si han transcorregut més de 12 hores des del trencament de la membrana i el líquid amniòtic està tenyit de meconi

d) Si s’observen malformacions greus en el nounat

e) Si en la historia familiar existeix la presencia de malalties hereditàries

f) Si existeix alguna malaltia hereditària coneguda en el recent nascut

g) Si existeix serologia positiva i/o existeix per part del pare o de la mare, un comportament de risc de transmissió de malalties infeccioses a través de la sang

h) Part aquàtic


LaboratorioCdweb _ Web Agency