Com es conserven les cèl·lules estaminals del cordó al laboratori biotecnològic In Scientia Fides?El laboratori biotecnològic In Scientia Fides està organitzat seguint les normes GMP (Good Manufacturing Practices) i el tractament s’efectua en conformitat amb el estàndards de qualitat europeus més elevats.

 

El seus sistemes de seguretat garanteixen les condiciones òptimes per a la conservació, fins i tot en situacions extraordinàries de llarga durada. Totes les instal·lacions estan dotades de sistemes d’alarma d’última generació i el seguiment de les mostres està assegurada per un sistema informàtic remot.

 

El tractament i la congelació de les mostres s’efectua durant les 48h posteriors a l’extracció i, per garantir els resultats, el recompte cel·lular i les anàlisis microbiològiques s’efectuen en un laboratori extern. Els protocols de congelació fins a la temperatura d’emmagatzematge estan provats per assegurar la màxima vitalitat cel·lular, fins i tot desprès de 30 anys.

 

In Scientia Fides es un dels pocs centres que efectua el cribratge metabòlic neonatal per a la identificació precoç de qualsevol malaltia metabòlica

 

 
Nom i Cognoms y Apellidos
Telèfon
Correu electrònic
Data prescrita del part
Missatge

Laboratorio


Cdweb _ Web Agency